Ponuka a termíny kurzov

Vyučujume špeciálnou a osvedčenou metódou, ktorá je založená na konverzácii. Pri výuke nepoužívame žiadne knihy ani cvičebnice a až 80 % z vyučovacej hodiny tvorí práve KONVERZÁCIA. Študenti komunikujú medzi sebou a zároveň aj s lektorom na rôzne témy v príslušnej gramatike. Samozrejme, že na hodinách lektori pracujú aj s článkami a rôznymi cvičeniami, no všetky potrebné materiály študenti dostanú na hodine.

post-4

Na každej hodine je zadaná konverzačná téma, prípadne gramatika. Najskôr sa študenti naučia slovíčka a neskôr na danú tému komunikujú. Rovnako sa vyučuje aj gramatika, ktorá sa vysvetľuje veľmi jednoduchým spôsobom. Naučí sa štruktúra vety a potom študenti komunikujú v danej gramatike.

Sme zástancami, že človek môže skutočne pochopiť cudzí jazyk len keď v ňom aktívne komunikuje. Veď keď aj v reálnom živote, keď stretneme cudzinca, jeho prvá otázka je: Do you speak English? Určite sa neopýta: Do you read English?(Čítaš anglicky?) alebo Do you write English?(Píšeš anglicky?)

Aktuálne termíny kurzov nájdete TU

1. Kurzy pre verejnosť:  Kurzy prebiehajú 2-krát týždenne po 4 vyučovacie hodiny, v čase od 16.30 – 19.30 hod. Sme zástancami menších skupiniek, aby každý účastník dostal priestor komunikovať, práve preto je v kurzoch maximálne 10 ľudí. Každá úroveň má 60 vyučovacích hodín a tak trvá cca 2 mesiace.

2. Individuálne kurzy: Jednou z možností štúdia cudzieho jazyka u nás je aj individuálna forma výuky. Študent dostane svojho lektora a sám si môže určiť čas, intenzitu, dni výuky a aj konverzačné témy.

3. Firemné kurzy: Rovnaká metóda sa využíva aj pri firemných kurzoch, pričom hodiny prebiehajú priamo v sídle firmy, kde sa šetrí objednávateľovi čas. Objednávateľ si môže zvoliť intenzitu a dni vyučovania, my odporúčame 2-krát týždenne najmenej po 2 vyučovacie hodiny. Objednávateľ taktiež  môže dopredu nahlásiť na akú tému by chcel komunikovať.

Pre jednoduchšie rozhodovanie je možné priamo vo firme predviesť BEZPLATNÚ UKÁŽKOVÚ HODINU, kde si zamestnanci môžu „na vlastnej koži“ vyskúšať našu metódu.

Ukážková hodina je bezplatná, nezáväzná a trvá cca 45 minút.

4. Príprava na maturitu: Kurz pozostáva zo 75 vyučovacích hodín / 25 stretnutí, 1-krát týždenne po 3 vyučovacie hodiny. Maturanti stihnú prebrať všetkých 25 maturitných tém,   stretnutia sú venované gramatike aj konverzácii. Gramatika je preberaná hlavne začiatkom kurzu, aby ju maturanti mali zvládnutú ešte pred písomnou maturitou.

5. Detské kurzy: Detské kurzy sú rozdelené na dve časti, september – december a január – jún. V prvej časti je 25 vyučovacích hodín a v druhej je 40. Vyučovanie prebieha 2-krát týždenne po 1 vyučovacej hodine (60 minút). Preberajú sa rôzne témy, pri ktorých sa deti vedia naučiť ale aj zabaviť.

Jednotlivé úrovne kurzov:

  • Basic 1 – úplní začiatočníci – študenti, ktorí ešte nemajú žiadnu skúsenosť s cudzím jazykom
  • Basic 2 – „veční začiatočníci“ – študenti, ktorí už majú aspoň základy cudzieho jazyka
  • Basic 3 – mierne pokročilí – študenti, ktorí ovládajú gramatiku, ale nevedia ju používať v praxi
  • Basic 4 – pokročilí – študenti, ktorí ovládajú cudzí jazyk a potrebujú sa utvrdiť v gramatike
  • Intermediate 1, 2 – udržiavacie úrovne – študenti, ktorí ovládajú cudzí jazyk a potrebujú sa v ňom iba udržiavať
  • Advanced 1, 2 – konverzačné úrovne – študenti, ktorí ovládajú cudzí jazyk a potrebujú konverzovať
  • Business English – odborná, obchodná angličtina