Kurz opatrovania

Vzdelávací kurz je realizovaný formou denného, večerného alebo individuálneho štúdia.

Je vhodný pre záujemcov, ktorí majú vzťah a predpoklady na opatrovateľskú činnosť alebo pre ľudí, ktorí už pracujú ako opatrovatelia ale nespĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa zákona.

Rozsah kurzu je 220 hodín, skladá sa z troch častí:

teoretická, praktická, prax

Na základe ústnej a písomnej skúšky absolventi získavajú certifikát, ktorý je akreditovaný MPSVaR SR a je platný v celej európskej únii.

Ponúkame aj kurzy nemčiny pre opatrovateľov a zároveň možnosť sprostredkovania práce.

Aktuálne termíny:

Poskytneme mailom alebo telefonicky.

možnosť preplatenia kurzu cez  úrad práce – RE-PAS