Aktuálne termíny kurzov

Počas letných prázdnin – kurzy „šité na mieru“ – podľa požiadaviek klientov

Počas školského roku - podľa požiadaviek klientov - indi alebo skupin. kurzy